За фирмата
Новини
Поддръжка
Услуги
Download
Контакти
Семинари
Web поща
Начало
Дейност
Структура
Екип
Партньори
Клиенти
Проекти
Възможности за работа
Новини
Събития
Горещи продукти
Архив
Форма за заявяване на изпитание
Форма за задаване на въпроси
FAQ
Форми за заявка за ремонт
Условия за валидност на гаранциите
Datasheets
Firmwares
Сертификати
Документи
Регистрация на посетителите
Тема и програма на семинара на семинара
Видеоконферентни системи
Конвертори WIZLAN
РАД Група

Търсене:

[ English ]   
Начало Поддръжка FAQ
http://www.vcon.com


Малко "FUN" или "бисери" от технически задания!
Добави нов "бисер"


 1. LAN и WAN
   Няма въпроси и отговори в тази категория!


 2. Слаботокови кабелни системи
   Няма въпроси и отговори в тази категория!


 3. Безжични комуникационни системи
  • Въпрос: Колко видове безжични устройства има?:
   Отговор:Най-общо безжичните устройства са два вида – базова станция и клиентско устройство. От своя страна те се разделят в зависимост изоплзвания алгоритъм (FHSS или DSSS) на радиоразпръскване. Допълнително клиентските устройства са няколко вида според броя на крайните клиенти, които могат да се свържат към нея.


  • Въпрос: Законно ли е използването на безжични връзки в България в обхвата ISM (2,4-2,483 GHz)?:
   Отговор:Да, законно е. Първоначално този диапазон е бил запазен за индустриални, научни и медицински цели, откъдето идва и абревиатурата ISM, но напоследък придобива растяща популярност и се използва и за множество цели, извън изброените. У нас законното му използване е свързано с регистрационен режим: всеки клиент е длъжен да се регистрира в Комитета по далекосъобщения, за което се плащат символични такси.


  • Въпрос: Колко е максималното разстояние на, което могат да покрият устройствата на Alvarion?:
   Отговор:Максималното разстояние, което може да бъде покрито с безжичните устройства работещи в ISM обхвата е зависи главно от: неравността на терена под линията за пряка видимост, климатичният фактор, предварително заявения енергиен запас на връзката и вида на използваните антени. Използват се различни антени в зависимост от разположението на устройствата – външно или вътрешно (в сгради). Максималното разстояние при външна връзка е до 50 км. При безжична връзки в сгради са допустими разстояния до 200 м. при по-леки конструкции и 40-50 м. при железобетонни сгради.


  • Въпрос: Възможен ли е едновременния пренос на глас и данни по безжичната връзка?:
   Отговор:Да, възможен е.


  • Въпрос: Възможно ли е да бъде подслушвана информацията предавана по безжичен път?:
   Отговор:Технологията FHSS прави подслушването невъзможно. Освен това серията BreezeAccess добавя допълнителна конфиденциалност на предаваната информация като се криптират предаваните данни.


  • Въпрос: Какво е важно да знаем преди да използваме безжична технология за връзка?:
   Отговор:Преди да се предприеме каквото и да било трябва да се провери има ли пряка видимост между двете сгради, които трябва да бъдат свързани. Следва да се прецени приблизително разстоянието между тях (вж. въпрос 4). Ако тези неща са изпълнени просто трябва да се монтира едно базово изделие (AP или АU) в едната сграда и едно абонатно изделие в другата сграда плюс всички аксесоари (антени, кутии и крепежни елементи). Приблизителната цена за такава връзка е между 2000-4000 USD, а срока за изпълнение е не повече от 8 часа. За всяка следваща точка трябва да се добави абонатно устройство на стойност между 600-1200 USD. За повече информация се обадете в техничеслият отдел на РАД Група – тел 9625238 за София и 606144 за Варна или e-mail: info@rct.bg


  • Въпрос: Какво означават съкращенията FHSS и DSSS?:
   Отговор:FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum – разширение на спектъра със скачаща носеща честота) и DSSS (директна пакетна модулация с разпределен спектър) са двете изпозвани технологии за радиопренос. При FHSS , честотата променя своите стойности в интервала 2.4Ghz-2.483GHz между 8 и 30 пъти в секунда. Широчината на канала е 1 или 2MHz . При тази технология се постига висока устойчивост спрямо смущения и заглушаване на ефира стабилна работа неограничено дълго време и изключва напълно възможност за подслушване. При DSSS има разполагане на носещата честота в 13 канала всеки със широчина 22МHz, като само 1, 7 и 13 канал на се застъпват взаимно. Ето защо при тази технология съвместно могат да работят до 3 изделия без да си оказват влияние едно надруго. При настъпване на смущения в ефира повторното предаване на пакетите се извършва по същата честота, по която са предадени първият път.
 4. TDM и мултисервизни платформи
  • Въпрос: Какво е новото и особеното в тенологията TDMoIP. Какви са областите на възможни приложения?:
   Отговор:TDMoIP е нова технология за прозрачен пренос на Е1 трънкове през IP базирана мултисервизна мрежа. Използването й е алтернатива на VoIP, като се запазват съществуващата вече инфраструктура и приложения. Наличното оборудване (централи, мултиплексори, крос-конект системи) се запазват без загуба на функционалност, което обуславя по-ниската цена и по-малкото време за разгръщане на решението. Същността на TDMoIP решението се състои в пренасяне на един или повече E1 цикъла в полезния товар на транспортния протокол UDP. При това могат да бъдат използвани някои от стандартните алгоритми за гласова компресия като G.729, G.723, както и технологии като ‘Silence suppression’ и ‘Voice Activity Detection’ познати от VoIP. Важно е да се отбележи, че Е1 трънка се пренася без никакви модификации от край до край. По същия начин биха могли да се предават и fractional E1 връзки. TDMoIP е по-прост защото е прозрачен за сигнализацията и протоколите, дори когато те са частни за даден производител. Освен това се избягва присъщото за VoIP закъснение при изграждане на връзка, което се обуславя от необходимостта от обмен на съобщения между крайните устройства. Решенията базирани на TDMoIP не са ограничени само до връзки тип точка-в-точка. Технологията ‘Multi-bundling’ позволява различни времеинтервали от Е1 структурата да бъдат изпратени към различни направления. По този начин могат да се изграждат структури тип точка към много точки или пълносвързани мрежи. Така самата IP мрежа може да изпълнява ролята на TDM крос-конект. Необходимата скорост за пренос (без компресия) на TDMoIP зависи от два фактора – брой на пренасяните времеинтервали (timeslots) от E1 трънка и броя байтове, които се пренасят от един пакет (TDM bytes/frame). При пренос на пълна група Е1 (32 времеинтервала) имаме: При TDM bytes/frame=48 (минимална стойност) имаме скорост от 4.01 Mbps; При TDM bytes/frame=384 (минимална стойност) имаме скорост от 2.39 Mbps; Следва да се отбележи, че забавянето при преноса на TDM структурата е пряко свързано с параметъра TDM bytes/frame, като увеличаването му води до нарастване на крайното закъснение. Областта на приложение на TDMoIP е широка. Фактът че се поддържа произволен Е1 трафик, независимо дали структуриран или неструктуриран, пълен, или частичен дава много по-високо ниво на гъвкавост при осигуряването на различни видове приложения и услуги. Възможен е прозрачен пренос на глас, данни и сигнализация през IP среда. По този начин се осигурява поддръжката на голямо разнообразие от различни протоколи като: ATM, Frame Relay, PPP, V.90, SS7, PRI, R2/MFC, SNA, H320 Video и т.н.
 5. Системи за сигурност
   Няма въпроси и отговори в тази категория!


 6. Други
   Няма въпроси и отговори в тази категория!2017© РАД група комуникационни технологии. Всички права запазени.
изработка: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават ...