Завършено разширение на Интегрирана система за сигурност

„РАД Група Комуникационни технологии“ ООД завърши разширението на Интегрираната система за сигурност  на обект от националната сигурност на България.