Завършен проект за изграждане на система за киберсигурност в Енергетиката

„РАД Група Комуникационни технологии“ ООД завърши проект за изграждане на система за киберсигурност в Енергетиката и създаване на надеждна киберзащита за личните данни. Системата осигурява надеждна и всеобхватна защита на достъпа до информационните ресурси  и е изградена като съвкупност от взаимносвързани модули. Всеки един от тях изпълнява точно определени специфични функции, осигуряващи максимална киберзащита в неговата област.• Защитни стени (firewall);

  • Система за защита на крайните точки;
  • Система за защита от изтичане на данни (DLP);
  • Система за откриване на потребителски идентификационни данни и разследване на сигнали за сигурност – SIEM;
  • Система за управление на уязвимости.