Надеждна киберзащита

През 2018 г. в състава на Консорциума „КИБЕРСЕК“ ДЗЗД спечели Държавна поръчка с рег. №18073 и предмет: Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Усъвършенстване на съществуващата система за личните данни и създаване на надеждна киберзащита за нея в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.“