Видеонаблюдение

Видеонаблюдението е телевизионна система, в която сигнала не е разпространяван публично, а се наблюдава от ограничен кръг потребители, най-често за осигуряване на по-добро ниво на сигурност.

Видеонаблюдението разчита на стратегически правилното разположение на видеокамерите и ограничаването на достъпа за наблюдението им на мониторите. Системата е така изградена, че достъпът до данните, които се предават е само за определени потребители.

В миналото системите за видеонаблюдение използваха малки, с ниска резолюция, черно-бели монитори, без интерактивни възможности. Модерните системи могат да са с висока резолюция, да поволяват на администраторите на системата да приближават обектите или да проследяват обекти или хора. Възможно е да се използват и за видеоконферентни връзки.

Системите за видеонаблюдение се използват за широк кръг приложения, включващи

  • Пeриметрова охрана
  • Следене на трафика
  • Наблюдение и запис на хора

Предлагаме решения за разпознаване на автомобилни номера интегрирани към видеокамерите на Аxis на фирмите Vaxtor, Axis и FF group на цени от 1080 лева без ДДС на видеокамера.

За повече информация посетете страниците на съответните производители:

https://www.a1securitycameras.com/axis-license-plate-verifier-1p-e-license-01574-001.html

https://www.vaxtor.com/products/vaxalpr/on-camera/