Видеонаблюдение

Видеонаблюдението е телевизионна система, в която сигнала не е разпространяван публично, а се наблюдава от ограничен кръг потребители, най-често за осигуряване на по-добро ниво на сигурност.

Видеонаблюдението разчита на стратегически правилното разположение на видеокамерите и ограничаването на достъпа за наблюдението им на мониторите. Системата е така изградена, че достъпът до данните, които се предават е само за определени потребители.

В миналото системите за видеонаблюдение използваха малки, с ниска резолюция, черно-бели монитори, без интерактивни възможности. Модерните системи могат да са с висока резолюция, да поволяват на администраторите на системата да приближават обектите или да проследяват обекти или хора. Възможно е да се използват и за видеоконферентни връзки.

Системите за видеонаблюдение се използват за широк кръг приложения, включващи

  • Пeриметрова охрана
  • Следене на трафика
  • Наблюдение и запис на хора