Контрол на достъпа

Контролът на достъпа е начин да се ограничи достъпа до даденa система или до физически или виртуални ресурси. В компютърните технологии, контрол на достъп е процес при който потребителите получават достъп или определени привилегии до система, ресурси или информация.

В системите за контрол на достъп потребителя трябва да се идентифицира за да получи достъп. Във физическите системи идетификаторите могат да бъдат най-различни, но за най-сигурни се възприемат такива които не могат да бъдат отнети или предадени.

Примерно една карта може да бъде средство за контрол на достъп и до класифицирана информация. Но тъй като такъв идентификатор може да бъде премине лесно от едни ръце в други – това не е сигурен начин за осигуряване на контрол на достъп.

Много по-сигурен метод за осигурване на контрол на достъпа е двустепенната оторизация. Човекът който иска достъп трябва да покаже някакъв идентификатор в комбинация с друг фактор за удостоверяване на личността му. За целта мога да се използват:

  • Нещо което знае само потребителя като парола или PIN
  • Нещо, което е част от потребителя, като пръстов отпечатък, сканиране на ирис или други биометрични мерки

За компютърната сигурност, контрол на достъпа включва разрешаване, удостоверяване и одит на потребителя, който се опитва да получи достъп. Контрол на достъпа различава две категории субект и обект. За субект се възприема потребителя, който иска достъп до обекта – обикновено софтуер. В компютърната сигурност един лист за контрол на достъпа съдържа категоризирани типове достъп и списък на потребители, към които са асоциирани различните типове достъп. Едни и същи данни са достъпни за едни потребители и са невидими за други в зависимост от нивото на достъп, което им е присвоено. Така администрaтора на системата е в състояние да дава различни привилегии относно информацията, която може да се достъпи, кой може да достъпи и времето, в което тя е достъпна.

Биометричната сигурност е механизъм използван за идентификация и за осигуряване на достъп до сгради или достъп до системи базирани на автоматична верификация, с използване на идивидуални физически характеристики. Тъй като биометричната сигурсност използва физическите характеристики на индивида, тя се смята за една от най-силните и трудни за разбиване техники за защита.

Биометричната сигурност се използва за защита на среди с критично значение. Системите базирани на биометрични данни съхраняват база данни с физически характеристики, които не се променят през целия живот на човека. Това включва пръстов отпечатък, ретина, глас, очертание на ръката и разпознаване на лице.

РАД Група Комуникационни технологии, работи с водещите в световен мащаб производители на технологии за аутентификация чрез системите за видеонаблюдение с използване геометрията на тялото и лицето, термограми на тялото и др.

Данните за всеки индивид се съхраняват в система за сигурност или скенер, достъпни само за ограничен персoнал. Когато някой поиска достъп до данни или сграда , биометричния скенер удостоверява валидността на физическите му характеристики, като ги съпоставя със записаните за индивида данни. При съвпадение се дава достъп и обратно.

За да се увеличи максимално степента на сигурност в нашите проекти контрола на достъп се интегрира със системата за видеонаблюдение.