Защитни стени (firewall)

Защитната стена е основен елемент при изграждането на всяка една система за киберсигурност. Тя е първото звено, което посреща входящия комуникационен трафик, насочен към вътрешността на локалната LAN мрежа на централата.

Правилният избор на защитна стена е много важно условие за нормално функциониране както на системата за киберсигурност, така и на цялата компютърна мрежа, тъй като целият трафик от/към мрежовите сървърни ресурси, клиентските работни станции и Интернет преминава през нея.

От производителността на защитната стена зависи какъв обем трафик може да преминава през нея и колко бързо може да се инспектира той, което е от съществено значение за осигуряване на нормална работоспособност и възможност за бъдещо разширение на информационната система.