Комуникационни технологии

РАД ГРУПА

Изпълнявате ли изискванията по Постановление №186 от 19 Юли 2019 г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и Указ №257 Закон за киберсигурността?

Виж повече

РАД ГРУПА е лидер в проектирането и изграждането на системи за киберсигурност, корпоративна информационна инфраструктура, интегрирани и надеждни решения за корпоративна сигурност и безжични решения. Ние движим бизнеса Ви напред!

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – РАБОТЕЩИТЕ РЕШЕНИЯ

firewall
Защитни стени (firewall)
крайните
Система за защита на крайните точки
DLP
Система за защита от изтичане на данни(DLP)
откриване на данни
Система за откриване на данни
 управление на уязвимости
Система за управление на уязвимости
Видеонаблюдение
Видеонаблюдение
Контрол на достъпа
Контрол на достъпа
Пожароизвестяване
Пожароизвестяване
Пожарогасене
Пожарогасене
Периметрова охрана
Периметрова охрана
СОТ
СОТ
свързаност
Бизнес приложения за свързаност
VoIP
Домашен достъп и VoIP по широколентова
Мрежова
Мрежова свързаност за различни приложения
Обществен ред
Обществен ред и безопасност
Интернет за училища
Интернет за училища и други общности
Покритие в сгради
Покритие в сгради
Свързаност
Свързаност и VoIP по широколентова безжична мрежа в селски райони

КАК РАБОТИМ ЗА ВАС

Комплексно
Комплексно професионално обслужване
1
Обучения
Обучения и цялостна поддръжка
2
Гаранционен
Гаранционен и извънгаранционен сервиз
3
Разнообразни
Разнообразни допълнителни услуги
4

ЗА РАД ГРУПА

РАД ГРУПА КТ е компания, която се развива в сферата на системната интеграция от 1991 година. Дългогодишният ни опит ни позволи да развием широко портфолио от услуги и да оперираме успешно в различни бизнес направления като комуникационни технологии, интегрирани решения за корпоративна сигурност, проектиране и изграждане на цялостни информационни инфраструктури, информационна и мрежова сигурност и други. Отличава ни перфектното комплексно обслужване, което екипите ни предлагат – консултиране, проектиране, доставки, инсталация, поддръжка, обучения, извънгаранционен и гаранционен сервиз, а също и разнообразие от допълнителни услуги.

Комуникационни технологии от ново поколение

Ако бизнесът Ви се нуждае от иновативни решения и модерни комуникационни технологии – РАД ГРУПА КТ е на Ваше разположение. Осигурете си умни и надеждни решения за интеграция, мрежова свързаност, бързо откриване на уязвимости и системи за защита. Разполагаме със специалисти с разнообразна квалификация, умения и опит, които работят заедно, за да Ви доставят модерни и сигурни продукти, които развиват по нов начин Вашия бизнес.

Качеството и модерните проекти, които ние изпълняваме, бяха оценени от редица големи компании, държавни и общински предприятия, университети, сред които Летище Бургас, НАП – Варна, Община София, ГД Гранична полиция, КК Албена, Бизнес парк Варна, Печатница на БНБ, Луфтханза Техник.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Проектиране

Проектиране на ИТ архитектури и системи

Предлагаме системен подход при изграждането на системи и ИТ архитектура, който позволява свързаност, правилно планиране и организация на процесите. Управлявайте умно и лесно бизнеса си, независимо от сферата Ви на дейност.
Виртуализация

Виртуализация

Осигурете си безпрепятствена работа на сървърите, сигурност при технически проблеми, намален разход на охлаждане и енергия чрез създаването на виртуални машини. Иновациите, които ние можем да проектираме, са Вашият паспорт за бъдещето.

Консултантска

Консултантска дейност

Извършваме комплексни ИТ одити на информационни структури, комуникационни мрежи, тестове за сигурност и предлагаме политики и стандарти за защитеност. Ние откриваме уязвимостите и слабите места и Ви помагаме да ги отстраните.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С КЛИЕНТИТЕ,
КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА

Клиенти

ПОЛУЧЕТЕ ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ
НА РАЗУМНА ЦЕНА

Контакти