Екип

В „РАД Група Комуникационни технологии“ ООД работят висококвалифицирани специалисти по комуникации, мрежова и информационна сигурност, видеонаблюдение, контрол на достъпа, пенитрейшън тестове и др. В дружеството има изградена система за обучение, включваща вътрешнофирмено обучение и специализирано обучение в страната и чужбина.