Консултантска дейност

  • Комплексен ИТ одит на информационните инфраструктури;
  • Комплексен одит на комуникационните мрежи;
  • Тестове за информационна сигурност – пенетрейшън тестове;
  • Изграждане на политика и стандарти за сигурност;
  • Анализ на защитеността на безжичните мрежи.