Киберсигурност

За всяка компания един от основните фактори за успех, без които развитието е невъзможно, е работеща и надежда система за киберсигурност. Всяка подобна система се основава на всеобхватна и сигурна защита на достъпа до всички информационни ресурси. Ето защо системите за киберсигурност, които РАД ГРУПА предлага, са изградени от взаимосвързани модули, всеки от които изпълнява специфични функции, осигуряващи максимален контрол в точно определена област.

Специалистите на нашата компания могат да проектират за Вас защитни стени (firewall), системи за защита от изтичане на данни (DLP), за защита на крайните точки, системи за откриване на данни и за управление на уязвимости. Тези компонентни са напълно задължителни, за да предпазите информационните си и други масиви от пробиви, хакерски атаки и разнообразни опасности.

Основен елемент от добрата киберсигурност на всяка компания е защитната стена, защото тя е първичното звено, посрещащо входящия трафик към мрежата на централата. Правилното ѝ изграждане е от съществено значение за нормалното функциониране на цялостната система за киберсигурност.

Надеждна киберсигурност от РАД ГРУПА

Системите за защита на крайните точки осигуряват щит срещу злонамерен софтуер и предотвратяват експлойти. Десетките глобални разпоредби, които целят да осигурят сигурност на данните, налагат внедряването на системи за защита от изтичане на данни. Тяхната функция е да следят и откриват неразрешени изпращания на поверителна вътрешна информация към външни адреси. Това става чрез анализ и контрол на електронни пощи и сърфиране в интернет от вътрешните потребители в компанията.

киберсигурност

Защитни стени (firewall)

Ние изграждаме първото и най-важно звено, от което зависи нормалната работоспособност на информационната система и възможностите за бъдещи разширения.

Система за защита

Система за защита на крайните точки

Защитете сигурно и с модерни средства бизнеса си от злонамерен софтуер и експлойти, дори без актуализации и свързаност с интернет.

DLP

Система за защита от изтичане на данни(DLP)

Данните на клиентите Ви и Вашата поверителна информация са най-важният Ви актив – защитете го ефективно с DLP системи от РАД ГРУПА.

Система за откриване на данни

Система за откриване на данни

Централизираната система извършва подробен анализ за злонамерено или рисково поведение на потребители в и извън организацията и разследва сигнали за сигурност.

уязвимости

Система за управление на уязвимости

Забравете за пробивите и слабите места. Системата наблюдава и открива съществуващи или нови уязвимости и Ви позволява да предприемете необходимите мерки.

Предизвикателствата пред всеки съвременен бизнес са свързани с изграждане на надеждни системи за сигурност и контрол на данните. В днешно време спънките пред всяка компания или предприятие се съдържат в „невидими“ с просто око уязвимости и зловредни атаки, които могат да нарушат или тотално да спрат работата Ви. Изтичането на корпоративна или клиентска информация е немислим сценарий за професионалистите във всяка сфера на бизнеса. Ето защо е от първостепенно значение да подсигурите безпрепятствената работа на Вашата компания. Как?

Централизираната система за събиране на логове, анализ, корелация на потребителското поведение в съответната компютърна мрежа е автоматизирана и няма нужда от човешка намеса. Анализът дава възможност да се проследят рискови точки за всеки потребител.

Системите за управление на уязвимости имат за цел наблюдение на съществуващи и нови уязвимости и подаване на сигнали при откриването на такива. Всички тези компоненти са задължителна част от киберсигурността на всяка компания. Те защитават не само информацията от фирмените масиви, но и данните на клиентите, с които работи компанията.