CYBER SECURITY

Всяка една система за киберсигурност, която осигурява надеждна и всеобхватна защита на достъпа до информационни ресурси е изградена като съвкупност от взаимносвързани модули. Всеки един от тях изпълнява точно определени специфични функции, осигуряващи максимална киберзащита в неговата област.