Интегрирани решения

КОНКАС – Интегрирана система за контрол на действията на касиерите и барманите в търговски обекти
КОНСКЛАД – Интегрира система за контрол на моторните превозни средства в паркингите на големи складове и анализ и контрол на кантарите.
КОНМАГ – Интегрирана система за анализ и контрол на клиентопотока в големи търговски вериги.
СМАРТДОМ – Интегрирана система за охрана и управление на домове