Покритие в сгради

В сгради като хотели, офиси и държавни учреждения, които трябва да осигурят широколентова безжична услуга на своите обитатели и посетители, често се налага полагане на тромава инфраструктура в цялата сграда. За изграждане на широколентова безжична инсталация в една 15-етажна сграда с по 4 крила на всеки етаж обикновено се налага да се разположат 60 точки за достъп. Освен това всяка точка за достъп се нуждае от кабелна мрежова връзка.

Решението, което осигурява покритие в сгради, представлява много рентабилна алтернатива, която се реализира по-бързо и се поддържа по-лесно. С разполагане само на една или две базови станции извън сградата е възможно да се осигури покритие на всички етажи и крила. Покритието на базовите станции е толкова добро, че осигурява реално връзка дори за по-слаби клиенти, каквито са лаптопите с вграден Wi-Fi клиент.

Решението на е свързано с много по-ниски разходи. Разходите за инфраструктура са по-ниски поради по-малкия брой на базовите станции (капиталови разходи), като разходите за поддръжка се намаляват поради същата причина (разходи за експлоатация).

Основни преимущества:

  • Осигурява добро проникване на закрито, което гарантира реален достъп до помещенията и офисите в сградата
  • Изисква по-ниски разходи за разполагане на инфраструктурата и за поддръжка
  • Позволява лесен монтаж с минимално съосване