Свързаност и VoIP по широколентова безжична мрежа в селски райони

В селските райони за клиентската база е характерен относително малкият брой клиенти, разпръснати в голяма географска площ. Обикновено в селските райони има необходимост да се осигури широколентов достъп до отдалечени места, най-вече военни бази, полицейски участъци, болници и училища.

Широколентовото безжично решение за селските райони осигурява особено разширен обхват, без това да налага компромис с капацитета или качеството на услугата. Решението се базира на безжични широколентови базови станции, които използват уникалната и мощна технология на моделиране на лъча beamforming.

Решението поддържа и Voice over IP за селски райони: за телефонни кабини, фиксирани телефонни постове, комплекси от затворен тип и други приложения. Това може да се постигне с добавяне на VoIP портал към терминалното устройство за Wi-Fi. Широколентовата безжична базова станция от поддържа механизми за осигуряване на качеството на услугата (QoS), което гарантира висок приоритет на VoIP трафика.

Основни преимущества:

  • Осигурява безжично широколентово решение и за достъп до интернет, и за Voice-over-IP – предложение с уникална стойност за оператора.
  • Решението е свързано с нисък разход за реализиране на инфраструктурата и за поддръжка
  • Поддържа дълги транспортни връзки с множество point-to-point сегменти от до 20 km на терминално устройство