Домашен достъп и VoIP по широколентова

Нашият свят свиква все повече със свързаността навсякъде. Но необходимата кабелна инфраструктура невинаги е налице. На такива места безжичната инфраструктура често е идеалното решение за осигуряване на широколентов достъп до Интернет.

Нашето решение включва широколентова безжична базова станция , която се разполага по средата на квартала или селото, и вътрешни терминални устройства за самостоятелен монтаж, които клиентът закупува и разполага до прозорец в жилището си. Терминалните устройства приемат широколентовия безжичен сигнал от външната базова станция и го преразпределят към жилищата.

Допълнителна важна функция, която операторите могат да предложат на клиентите на широколентовото безжично решение , е VoIP телефония, свързана с широколентовия достъп до Интернет. Това може да се постигне с добавяне на VoIP портал към терминалното устройство. Широколентовата безжична базова станция поддържа механизми за осигуряване на качеството на услугата (QoS), което гарантира висок приоритет на VoIP трафика.

Основни преимущества:

  • Рентабилно решение с ниски разходи и масови терминални устройства за Wi-Fi
  • Подобрено мрежово покритие със значително по-малък брой базови станции
  • Осигурява добро проникване на закрито, което гарантира реален достъп до жилищата в района на реализация на решението