Обществен ред и безопасност

Технологията има все по-голяма роля в борбата срещу тероризма и престъпността. Използването на камери за видеонаблюдение, които предават информация в реално време по цифрови мрежи, позволява на органите на реда да реагират по бърз и ефективен начин на всяка ситуация. Но местата, на които се разполагат камерите, често не допускат кабелна свързаност и налагат използването на безжично решение. Предизвикателството се състои в създаването на безжично решение, което е съобразено със строгите изисквания за капацитет, закъснение и фазово трептение на цифровия сигнал по видео мрежата.

Решението от за органите на реда се състои в изграждане на мрежа с висок капацитет, която осигурява висококачествена услуга и върхова устойчивост на смущения. Решението се базира на базови станции, които използват уникалната и мощна технология на моделиране на лъча beamforming.

Базовите станции могат да работят ефективно в условия на силни смущения. Присъщата насоченост на технологията на моделиране на лъча осигурява значителна устойчивост на смущения. Допълнително смекчаване на ефекта от смущението се постига посредством уникалната технология за динамично управление на смущенията на, с която постоянно се коригират параметрите на базовата станция в отговор на промените в смущенията.

Базовата станция позволява изграждане на безжична мрежа със значително по-малък брой базови станции. Отдалечени места също могат да се обслужват, благодарение на разширеното покритие на мрежата. Това прави безжичното решение устойчив вариант за изграждане на мрежи за видеонаблюдение.

Основни преимущества:

  • Поддържа множество от камери на обща базова станция, с което се намалява инвестицията в инфраструктура
  • Поддържа стандарта Wi-Fi Protected Access (WPA2), което осигурява най-високото ниво на сигурност в 802.11 Wi-Fi
  • Решението е свързано с нисък разход за реализиране на инфраструктурата и за поддръжка