Система за защита на крайните точки

Предотвратява всички експлойти, включително тези, които използват неизвестни уязвимости на Zero-Day. Предоставя защита от злонамерен софтуер в изпълними файлове без задължително да има нужда от актуализация на сигнатури или връзка с интернет, защита от експлойти, защита от злонамерен софтуер, възможности за неизвестен антивирусен анализ.