Система за защита от изтичане на данни(DLP)

Съвременната ИТ среда е трудно предизвикателство за предприятията, които се стремят да спазват десетки глобални разпоредби за сигурност на данните. Поради тази причина се налага използването на решения за сигурност с интегрирана система с функционалност за защита от изтичане на данни(DLP).

Системите за защита от изтичане на информация(DLP) следят и обработват данните, които излизат от мрежите. Те откриват неразрешените изпращания на вътрешна поверителна информация към външни потребители (адреси). Чрез наблюдаване на информацията в електронната поща и сърфирането в интернет, в съответствие с утвърдената политика, системата може да открива и спира изтичане на информация – поверителни данни, например частни записи на клиенти, бизнес критични данни и други.