Бизнес приложения за свързаност

Създаването на безжична мрежа за целите на бизнеса е изпълнено с предизвикателства начинание. Бизнес клиентите са свикнали на широколентов мрежов достъп. Освен това връзката трябва да бъде устойчива и сравнима с предлаганата от кабелните услуги за спазване на споразуменията за ниво на обслужване (SLA), налагани от този пазарен сегмент. Решението за свързаност за бизнеса може да се изправи срещу това предизвикателство и да осигури висококачествено обслужване на бизнес клиентите с много ниски първоначални разходи и разходи за поддръжка. С помощта на предлаганите от РСТ базови станции операторите могат да реализират мрежа със значително по-малък брой базови станции. Могат да се обслужват и отдалечени точки, благодарение на увеличения обхват на мрежата. Ето защо операторите могат да реализират бизнес мрежа с безжичен широколентов достъп по бърз и рентабилен начин.

Основни преимущества:

  • Висок капацитет и върхово качество на радиосигнала в безжичната мрежа с технологията за моделиране на лъча beamforming
  • Свързаност на малки разстояния се осъществява в условия на отсъствие на пряка видимост, а на големи разстояния – в условия на пряка видимост.
  • По-добро покритие на мрежата със значително по-малък брой базови станции.
  • Рентабилно и бързо реализуемо решение, което става възможно с предоставянето на услуга за вече съществуващи стандартни клиенти