Мрежова свързаност за различни приложения

В градовете и общините често се налага наличие на мрежова свързаност за различни приложения, включително:

 • Общинско WiFi покритие
 • Свързаност на сгради: общински съвет, библиотека, учреждения, полицейско управление и т.н.
 • Покритие в сгради
 • Видеонаблюдение
 • Контрол на пътното движение
 • Достъп за мобилни работници
 • Събиране на показанията на измервателни уреди
 • С изграждане на собствена мрежа за достъп общините могат да спестят високите разходи, свързани с ползването на наета линия.

Общините трябва да спестяват от разходите за изграждане на инфраструктура, където безжичните мрежи се отличават с предимство. Но мрежите в общините трябва да осигуряват колкото се може по-голямо покритие, за да включват цялата територия. Освен това се изисква мрежа с висок капацитет за пренос на данни, която да може да се справя с различни приложения едновременно.

Решението за общините е изграждане на мрежа с висок капацитет и разширено покритие. Решението се базира на безжични широколентови базови станции , които използват уникалната и мощна технология на моделиране на лъча beamforming.

Общината може да използва свободния мрежов капацитет за осигуряване на безжичен достъп до Интернет за гражданите като допълнителна услуга. Един такъв жест подобрява значително имиджа на всяка община.

Общините често имат възможност да използват стратегически съоръжения като водни кули и публични сгради, на които да разполагат базовите станции WBS. Такива стратегически места могат да осигурят още по-добро мрежово покритие.

Ефективното покритие, което се осигурява от пространствено адаптивната технология на моделиране на лъчa, изисква значително по-малък брой базови станции за осигуряване на покритие на квадратен километър. Това означава огромно съкращаване на разходите за мрежова инфраструктура.

Основни преимущества:

 • Нисък разход за реализиране на инфраструктурата и за поддръжка
 • Поддържане на множество приложения в рамките на една и съща широколентова мрежа
 • Подобрено покритие – до 3 пъти по-голямо от това на конвенционални точки за достъп
 • Лесна инсталация с минимално съосване, което е от критично значение при работа на труднодостъпни места, каквито са стълбовете за улично осветление